Pravidlá Olympijského lakrosu - TRICKSTERS lacrosse team

[ Skočiť na menu ]

Counter:

Tricksters na Facebook Tricksters na Twitter Tricksters na Youtube Tricksters na Instagrame

Úvod

Pravidlá Olympijského lakrosu

Pravidlá Olympijského lakrosu

Medzinárodná lakrosová federácia pred nedávnom oficiálne schválila olympijské lakrosové pravidlá, čim vytvorila novú lakrosovú disciplínu.

Nová disciplína a pravidlá hry boli vyvinuté pracovnou skupinou FIL Blue Skies, ktorá je zodpovedná za preskúmanie možnosti inovácie lakrosu a jeho ďalší rast v 21. storočí, vrátane dlhodobých ambícií vrátiť lakros na olympijské hry. Tento prístup je v súlade s prácou vykonanou inými poprednými medzinárodnými športovými federáciami, vrátane Rugby a Medzinárodnej basketbalovej federácie, ktoré zaviedli nové disciplíny alebo úpravy pravidiel pri zachovaní integrity a tradícií svojich hier.

„Vývoj nových, navzájom sa doplňujúcich disciplín lakrosu je neoddeliteľnou súčasťou dosiahnutia strategického plánu FIL,“ uviedol viceprezident (FIL) Stenersen. „ Kľúčové hľadiská, ktoré pracovná skupina Blue Skies skúmala pri vývoji novej disciplíny a pravidiel hry, sú (v abecednom poradí):

Rovnosť v hospodárskej súťaži Rovnosť pohlaví Trvanie hry Lineárne a digitálne médiá Tempo hry Pohľad hráča Pravidlo jednoduchosti Pohľad diváka Športový rast Športová integrita Veľkosť tímu Trvanie turnaja

Hlavné ciele: Mužský lakros · Eliminujte násilné kolízie · Udržiavajte aktuálne ochranné prostriedky · Eliminujte dlhé palice · Udržiavajte súčasné technické parametre krátkej palice · Špecifikácia brankárskej lakrosky nech je rovnaká vo všetkých disciplínach

Ženský lakros · Ponechajte súčasné obmedzenia týkajúce sa kontaktu s telom a kontrolou palice · Ponechajte súčasné ochranné prostriedky a vyžadujte ochranné okuliare pre hráčky v poli · Ponechajte súčasné technické parametre lakrosky · Špecifikácia brankárskej lakrosky nech je rovnaká vo všetkých disciplínach

Zhrnutie pravidiel: · Veľkosť ihriska – 70 metrov x 36 metrov · Štruktúra hry – štyri 8-minútové periódy: Čistý čas; 5-minútový polčas a 2 minúty medzi štvrťkami · Čas sa zastaví v prípade oddychového času, konca štvrtiny, zranenia hráča alebo počas lopty v aute v priebehu posledných dvoch minút štvrtej štvrtiny · Shot clock – 45 sekúnd; resetuje sa pri každej zmene držania lopty · Každý tím má nárok na dva 30 sekundové oddychové časy v priebehu polčasu. · Veľkosť tímu je 10 hráčov; 6 + 4 náhradníci (v prípade zranenia hráča, je možné doplniť tím o maximálne 2 náhradníkov) · Hráči v poli – 6 proti 6; brankár a päť hráčov v poli na ihrisku naraz · Staff – dvaja tréneri a jeden lekár · Striedanie – počas hry · Ofsajd – tím musí nechať za polovicou minimálne 2 hráčov

Celé znenie pravidiel olympíjskeho lakrosu.

lakrosovy klub tricksters bratislava hlada hracov

UMIESTNENIE


SLL 2021
  Z V Vpp P Ppp B
Tricksters Bratislava 3 2 0 1 0 6
DNV Bats 3 2 0 1 0 6
Skalica Chiefs 3 1 1 1 0 5
Zvolen Punishers 3 0 0 2 1 1

TRÉNINGY

STREDA

Muži: 18:00

Lakrosový tréning Tomášikova 2, Bratislava mapa

SOBOTA

Muži: 9:00

Lakrosový tréning Tomášikova 2, Bratislava mapa