Klubové členstvo - TRICKSTERS Bratislava lacrosse team

[ Skočiť na menu ]

Counter:

Tricksters na Facebook Tricksters na Twitter Tricksters na Youtube Tricksters na Instagrame
KlubKlubové členstvo
tlačiť pošli link priateľovi

Klubové členstvoČlenstvo v lakrosovom klube Tricksters

 • členstvo v klube je dobrovoľné,
 • členmi klubu môžu všetky fyzické osoby vo veku od 6 rokov,
 • Vznik členstva:

 • vykonaním registrácie so strany nového člena a potrvdením klubu. Registračné obdobie končí k 31.12. kalendárneho roku, pričom členstvo je po splnení registračných podmienok predĺžené na ďalší kalendárny rok.
 • Členstvo v klube zaniká:

 • dobrovoľným vystúpením z klubu,
 • vylúčením pre neplnenie základných povinností člena klubu.
 • vylúčením za obzvlášť závažné previnenia, nezlučiteľné s členstvom v Klube, (v oboch posledných prípadoch kompetencia prislúcha Kancelárii Klubu).
 • úmrtím fyzickej osoby, alebo zánikom členského subjektu.
 • členstvo v klube sa pozastaví rozhodnutím klubu, ak člen v príslušnom roku neobnoví svoju registráciu v klube, podľa ustanovení registračného poriadku klubu.

Práva a povinnosti členov

Základné práva riadnych členov sú najmä:

 • zúčastňovať sa na súťažiach a ďalších akciách organizovaných klubom,
 • podieľať sa na vytváraní štruktúry orgánov klubu, navrhovať zástupcov do týchto orgánov s právom voliť a byť volený,
 • podieľať sa na starostlivosti o všestranný rozvoj lakrosu v klube,
 • podieľať sa na výhodách, ktoré klub svojim členom poskytuje,

Základné povinnosti riadnych členov sú najmä:

 • zúčastňovať sa na tréningoch, seminároch, školeniach organizovaných klubom,
 • hájiť záujmy klubu,
 • robiť dobré meno klubu, všetkým jeho členom a rešpektovať zásady fair-play,
 • rešpektovať a dodržiavať stanovy klubu,
 • rešpektovať rozhodnutia orgánov klubu,
 • riadne a včas platiť stanovené registračné poplatky.

Za obzvlášť závažné previnenia, nezlučiteľné s členstvom v klube sa považuje konanie:

 • v rozpore so stanovami klubu,
 • spáchanie trestného činu,

UMIESTNENIE


NFLL 2018
  Z V Vpp P Ppp B
Vienna Monarchs 10 9 0 1 0 27
LCC Wolves 10 8 0 1 1 25
Jižní Město 10 5 0 5 0 15
Kosynierzy Wrocław 10 3 1 5 1 12
Tricksters Bratislava 10 3 0 7 0 9
Brno Ravens 10 0 1 9 0 2

TRÉNINGY

UTOROK

Muži: 17:30 - 19:00

Herný tréning, GLN Tomášiková mapa

ŠTVRTOK

Muži: 17:30 - 19:00

Herný tréning, GLN Tomášiková mapa